Wat is shiatsu?energiebanen
Shiatsu betekent letterlijk: druk met de vingers. Het heeft haar wortels in eeuwenoude Oosterse tradities, en is gebaseerd op de meridiaanleer zoals die ontwikkeld werd in China.
Het meridiaanstelsel is een netwerk van energiebanen die door de organen en over het Lichaamsoppervlak lopen, waar Qi (Levensenergie) doorheen stroomt. Bij een goede gezondheid stroomt Qi vrij door het lichaam, waarbij organen, zintuigen, bewegings-apparaat, huid, bloed, lymfevaten en zenuwstelsel optimaal functioneren. Je voelt je dan vitaal en minder belemmerd om jezelf uit te drukken in je leven, werk en relaties. Je bent in staat om je moeiteloos aan te passen aan verschillende en veranderende omstandig-heden. Een verstoring in de vrije stroom van Qi kan zich manifesteren als pijn, stress, onlust-gevoelens, houdingsafwijkingen, functiestoornissen, en zelfs als emotionele en relationele problemen. Andersom verstoren stress, emoties, traumata etc, de vrije stroom van Qi, wat een nadelig effect heeft op de veerkracht en het welbevinden, het prestatievermogen en het heldere denken.
Een shiatsu therapeut spoort verstoringen in de Qi-stroom op. Die zijn waarneembaar als blokkades of spanningen (gestagneerde energie) en tekorten (leegte). Door een shiatsu behandeling wordt de balans hersteld en gaat de energie weer stromen. Er vindt een diepe ontspanning plaats en het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd en versterkt.
De behandeling is een proces van communicatie en bewustwording van spanningen, stijfheid en zwakte, wat bijdraagt aan een dieper begrijpen en erkennen van Uzelf. Hiernaast werkt een regelmatige shiatsu behandeling natuurlijk ook preventief.


Alex van den Bogaard, Shiatsu Massage Groningen, Tel. 050-5778138 of 06-21704548   Hosting by Hostingby.nl Onderhoud Log in   Joomla 5.1.2